ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΒΑΘ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ PUMPS EVATH VAKALOPOULOS ΙΩΑΝΝΗΣ JOHN PUMPS ΑΝΤΛΙΕΣ.


Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:


Φ50 Φ65 Φ80 Φ100

Προϊόντα > Οξυγονωτές βιολογικών καθαρισμών (Τζιφάρια)

Τζιφάρια Φ50 Φ65 Φ80 Φ100

Η αντλία με τζιφάρι δεν επιτρέπει την εναπόθεση στερεών σωματιδίων στον πάτο της δεξαμενής.
Λύση τεχνικά καλύτερη, αθόρυβη και πιο οικονομική σε σχέση με τις παλαιότερες μεθόδους.
Μπορεί να λειτουργήσει και σε πολύ χαμηλή στάθμη νερού.
Καθαρίζει ολοκληρωτικά τον πάτο της δεξαμενής κατά την τελευταία φάση του αδειάσματος.
Η εισαγωγή του αέρα, στην δεξαμενή, μειώνει της δυσοσμίες του νερού που συγκεντρώνεται.

Τρόπος λειτουργίας.
Το νερό που διοχετεύει η αντλία στην δεξαμενή, παίρνοντας μέσα από το τζιφάρι,
δημιουργεί μία υποπίεση που έχει σαν συνέπεια την απορρόφηση αέρα από την επιφάνεια.
Η ανάμειξη του αέρα με το νερό της δεξαμενής έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της δυσοσμίας.

ΕΒΑΘ | Προφίλ | Προϊόντα | Υπηρεσίες | Νέα - Εκθέσεις | Επικοινωνία | Χάρτης | Πλάνο του δικτυακού τόπου


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού